Pamatnubay para sa mga Dayuhang naninirahan sa siyudad ng Neyagawa
8. PAARALAN・EDUKASYON
1 Paaralan sa Japan, Sistema sa Edukasyon
●Sistema sa Edukasyon
Dito sa Japan ang elementarya at junior high school ay sapilitang edukasyon kailangan ipasok ng mga magulang ang mga bata sa elementarya at junior high.
●Sistema sa Paaralan
6 na taon sa elementarya, 3 taon sa junior high, 3 taon sa senior high, 4 na taon sa kolehiyo ( junior college 2 taon ) ang systema.
 • Ang pag aaral ay mula lunes hanggang byernes.Subalit ang mga pribadong paaralan ay may pasok minsan kahit sabado.
 • Depende sa paaralan na pinapasukan nagiiba ang oras ng pagtuturo
2 Kindergarten
Bago pumasok ng elementarya ang mga batang may edad na 3 hanggang 5 taon gulang ang pumapasok dito.
●Public Kindergarten
may 9 na kindergarten sa lokal na lugar (2008.3 pangkasalukuyan), 4yrs.old, 5yrs.old(may kindergarten na 3yrs old )na bata tinatanggap.Subalit, depende sa tinitirahan lugar ang mga kendergarten na pwedeng pasukan.
Mapagtatanungan
Neyagawa Board of Education 072-824-1181


●Pribadong Kindergarten
may 7 pribadong kindergarten sa lokal na lugar (2008.3 pangkasalukuyan)
Mapagtatanungan
Osaka Prefecture Private Kindergarten Federation 06-6351-5574
HP:http://www.kinder-osaka.or.jp/
3 Elementarya・Junior School
 • In Japan, it is compulsory for all children between the ages of 6-15 to attend elementary and middle school.
 • Dito sa Japan mula 6hanggang 15 taong gulang na bata, ay may karapatang pag aralin ng elementarya at junior school.
 • Ang klase ay nagsisimula ng buwan ng abril 1 matatapos sa susunod na taon ng marso.31. nahahati ito sa 3 level ng pag aaral.
 • walang bayad ang mga libro sa Elementarya・Junior School.
 • May hinahandang pagkain sa tanghalian sa elementarya. Ito ay maybayad.
 • Sa junior school naman ay dapat magbaon ng pagkain.
 • Kung may problema tungkol sa pera, may systemang tulong sa pagbabayad ng suporta para sa pagbayad hal. ng bayad sa pagkain sa elementarya (shugakuenjyo) magtanong sa mga guro ng paaralan.
Mapagtatanungan
Neyagawa City Board of Education 072-824-1181
HP:http://www.city.neyagawa.osaka.jp/kyoiku/index.htm
4 “Senior High School”
Ang senior high school ay hindi sapilitang pag aaral、National , Public, Private School ang mga klase nito .May ibat ibang uri ng kurso puwedeng pagpilian.Dito sa Japan kailangan nakatapos ng junior high shool ang level ng papasok dito.
Mapagtatanungan
“Public Senior High School:”
Osaka Prefecture Board of Education 06-6941-0351
HP:http://www.pref.osaka.jp/kyoisomu
Osaka City Board of Education 06-6208-9071
HP:http://www.city.osaka.jp/kyouiku
Neyagawa City Board of Education 072-824-1181
HP:http://www.city.neyagawa.osaka.jp/kyoiku/index.htm
Private Senior School :
kumunsulta sa nga guro ng jujnior school.
5 Foreign Child kapag mag aaral sa paaralan ng japan
Dito sa Japan , ang elementarya at junior school ay sapilitang pag aaral, subalit ang mga dayuhan bata ay hindi kabilang sa sapilitang pag aaral dito, ngunit kung gustong mag aral dito, mag apply lang , at pwedeng pumasok kahit sino.
●Mga aplikasyon sa pagpasok sa paaralan ng japan
 • Sa oras ng pagparehistro ng alien kard, sabihin din na gustong pumasok sa paaralan ng Japan, kayo ay bibigyang ng aplikasyon sa pagpasok sa paaralan.
 • itanong kung saan ang lugar na papasukan elementarya o junior high school ng bata.
 • Pumuntasa itinurong paaralan, ibigay ang kasulatan pagtanggap sa pagpasok (tenyugakutsuchishou).Pagkatapos pirmahan ang pagpapatala sa pagpasok na manggagaling sa paaralan at ibalik ito.
●Kung hindi nakakapagsalita ng salitang hapon
para sa estudyante hindi marunong maghapon, isang taong suporta ang ibibgay sa estudyante sila ay sasamahan ng interpreter habang nag aaral 2 beses sa 1linggo.
Mapagtatanungan
“Neyagawa City Board of Education “ 072-824-1181
HP:http://www.city.neyagawa.osaka.jp/kyoiku/index.htm


●Pakikipagugnayan para sa foreign students at guardian.
Mga eskwelang elementarya sa paligid ng Neyagawa City・estudyanteng dayuhan na pumapasok sa junior high school ay may mga suporta boluntaryo aktividad. Ugnayan para sa mga magulang, isang lugar na hinanda para sa pagpapalitan ng impormasyon.
 • Ugnayan para sa mga kabataan 2 beses sa 1 taon
 • Pagtitipon ng mga magulang 1 beses sa 1 taon
 • Pag-aaral ng bata twing sabado twing sabado ng umaga
Lugar : Paaralan Elem., Citizen Center
Sponsor : Neyagawa City International Research for Educational Comprehension
For Information:
NIEFA 072-811-5935
6 Konsultasyon para sa pagpili ng landas tungo sa senior high school
●Mga gabay na nakasulat sa maraming lenguahe sa pagpili ng landas
Para sa mga babaeng estudyante dayuhan na nakatira sa neyagawa city na papasok sa
senior high school.Idinadaos ang pagpupulong para sa pagpapaliwanag ng pagpili ng landas tungo sa senior high school at konsultasyon tunkol dito ito ay dinadaos twing autumn (taglagas) may 6 na uri ng babasahin na nakasalin sa ibat ibang wika .May mga interpreter sa kanikanilang salita.Kinakailanga ang pag apply kung dadalo dito.

o.Magtanong sa junior school o sa nakasulat sa ibaba.
Mapagtatanungan
NIEFA 072-811-5935
Osaka Prefecture Board of Education Child Student Support Center
HP:http://www.pref.osaka.jp/kyoisityoson/jidoshien/
7 Japanese study room
●Japanese study room
NIEFA ito ay binukas na silid aralan para sa pag aaral ng Nihonggo sa dayuhan.Mula 15 taong gulang pataas.
Kailan : Twing Martes
13:30 ~ 15:00 19:00~ 20:30
Lugar: Neyagawa civic citizen center
Mapagtatanungan
NIEFA 072-811-5935


●Japanese reading nad writing lesson
subject 15 taon gulang pataas (rule)
Kailan : araw twing meyerkules
14:00 ~ 16:00 , 18:45 ~ 20:45
lugar: civic esupoaru
Mapagtatanungan
Munisipyo District education center 072-828-4141

特定非営利活動法人(NPO)
寝屋川市国際交流協会
NIEFA(ニーファ)
〒572-0848
寝屋川市秦町41-1
寝屋川市立市民会館内
Neyagawa Shiritsu Shimin-Kaikan
41-1 Hada-cho Neyagawa-shi
Osaka,JAPAN
Zip code:572-0848
TEL: (072)811-5935
FAX: (072)811-5936

火曜日~土曜日
9:00-17:30
休業日:日・月・祝日
Closed:Sunday, Monday & holiday
〔交通機関〕
京阪寝屋川市駅(東口) から、
京阪バス「太秦住宅行」(3番のりば)
市民会館前下車
または寝屋川市駅東へ徒歩約15分


【 広 告 】ビザ、帰化、国際結婚など国際業務専門の行政書士です。
中国語での対応可能です。■ 個人会員
約200名
■ 団体会員
寝屋川市府立高等学校国際交流連絡協議会
寝屋川国際婦人クラブ
■ 賛助団体
寝屋川ロータリークラブ
寝屋川ライオンズクラブ
寝屋川中央ライオンズクラブ