Pamatnubay para sa mga Dayuhang naninirahan sa siyudad ng Neyagawa
1. SA ORAS NG PANGANGAILANGAN
1 Pagtawag sa Pulisya
110 (24 oras bukas ang linya)
「tasukete kudasai」 ang sabihin. kailan, saan, anong nangyari, hanggat maari ipabatid ito ng tama. Ipabatid din ang inyong Pangalan, Tirahan at Telepono.
Ibat-ibang uri ng Konsultasyon 072-823-1234

2 Sunog・Ambulansiya
119 (24 oras bukas ang linya)
Mga bagay na dapat ipabatid
 • Sunog o Ambulansiya
  Kapag ito ay sunog : 「kaji desu.」
  Kapag ito ay Ambulansiya : 「Kyukyusha Onegaishimasu」
 • Tirahan, lugar, palatandaan bagay (Kilalang Gusali)
 • Ang iyong tirahan, pangalan, telepono
 • Kung ito ay sunog , sabihin kung ano ang nasusunog at kung may natirang tao sa lugar na nasusunog
 • Kung ito ay kailangan ng medikal na pagngangailangan paliwanag ang sitwasyon.
※Bombero , Ambulansiya walang bayad .
※Kung walang makapagsalita ng Hapon sabihin agad na ikaw ay isang dayuhan.

Pag-tanungan na lugar, Opisina ng Bomberohan ng Hirakata/Neyagawa (Neyagawa Fire Fighting Association Head Office)
Kung Kailangan ng Ambulansiya 072-852-9918
Estasiyon ng Bombero 072-852-9966
Pinaka-sentro opisina 072-852-9800

●Pang Publikong Telepono 110、119 pag dayal
 • 24 oras pwedeng gamitin
 • Angatin ang telepono ng Pang Publikong Telepono pindutin ng madiin ang may plastik na may nakalagay na pula, pindutan at idayal ito.
 • Kung selyular na telepono ang ginagamit sa pagreport, huwag patayin ang linya pansamantalang maghintay at huwag lumayo sa lugar na kinaroroonan.

3 Singaw ng Gas
Sabihin ang 「Gas more desu. Sugu kitte Kudasai」 Tumawag lang po sa mga sumusunod na lugar.24 oras bukas ang linya.

Sentrong OpisinaOsaka Gas
0120-5-19424 (Eklusibong Linya para sa Pagreport ng may tulo o butas na tangke)

Propane Gas,
Nakadikit sa Tangke ang maliit na papel ang numero na dapat mong tawagan.
※Kapag napansin hindi normal ang gas. Isara ang takip ng gas.Magbukas ng bintana o pintuan upang mapalabas ang amoy ng gas. Huwag na huwag gagamit ng elektisidad.
4 Lindol
Ang Japan ay Bansang may madalas na Paglindol. Ang Kyoto, Osaka at Kobe ay mga Lugar na may nakaraan sa isang malakas na lindol. Hindi natin alam kung kailan darating ang Lindol kaya kailangan ang paghahanda.
●Kapag Lumindol
 • Huwag magmadali sa paglabas, Pagprotektahan ang sariling at Kaligtasan.
 • Wait for the swaying to stop.
 • Hintayin ang paghinto nito..
  Kung nasa bahay kayo, gumapang agad sa ilalim ng mesa, magpatong ng unan sa ulo para sa proteksyon.
 • Kung may nakasinding apoy, kaagad itong patayin.
● Preparasyon Kapag Lumindol
 • Kabitan ng mga pampigil sa pagtumba ang mga Aparador o paglalagyan ng aklat, idikit itong mabuti sa dingding.
 • Take cover in cupboards and drawers, near walls or pillars.
 • Maghanda ng pang 3 araw na pagkain at inumin.(3 litro tubig sa isang araw para sa isang tao)
 • Maghanda parang madali itong ilabas at bitbitin bag o supot, food (matagal masirang pagkain gaya ng biskuits, maglagay din ng pambateriyang ilaw.
●Kapag may naganap na Malaking Sakuna tulad ng Malakas na Lindol o Pagbaha
「ichiji hinan bashou」 「kouiki hinan bashou」 na tinatawag na lugar pumunta.
Pansamantalang Matutuluyang Lugar
 • Ang pagdesisyon nito ay depende sa lugar na tinitirahan. Kadalasan, sa mga Paaralan o Parke.
Malawak na matutuluyang Lugar
 • Kapag Lumindol, Isang napakalawak na lugar para maprotektahan ang sarili kapag nagkaroon ng sunog sa paligid. Alamin ang lugar ng Pansamantalang Matutuluyan na malapit sa inyong Tirahan.
Para makompirma tumawag sa Munisipyo sa dibisyon ng kalamidad・”Crisis Control Office “
072-824-1181

※English, Chinese, Korean, 「Mapa para sa may kalamidad」ito ay mahihingi sa Munisipyo, Dibisyon ng pamamayan
5 Bagyo
Mula Hunyo hanggang Septyembre ay panahon ng Bagyo dito sa Japan.Alamin mabuti ang kalagayan ng panahon.
● Preparasyon sa Bagyo
 • May posibilidad na mawalan ng ilaw, gas, tubig at telepono.
 • Magprepara ng mga gamit. Bateriyang ilaw, kandila, tubig at gamot.
 • Para malaman ang sitwasyon ng paligid makakatulong ang teleponong selyular o radyo.
6 Aksidente Daan
●Kung kayo ay naaksidente sa daan
 • Alamin ang Pangalan, Tirahan, Telepono, numero ng sasakyan ng nakabanggaan.
 • Tumawag agad ng Pulis.110
 • Kailangan ang papel na may katibayan ng aksidente na ipapakita sa Opisina ng pangsekuridad para sa mahingi-an kaagad ng detalya at mabayaran sa mga nasira ng nakabangga.
Insidente, Impormasyon sa Aksidente Neyagawa Estasiyon ng Pulisya
072-823-1234
7 Naiiwanan, nahulog at nakalimutang bagay
● Sa oras na nawalan ng pera o gamit
 • Ipagbigay sa pinakamalapit na Estasiyon ng Pulisya.
 • Kung ito ay nawala sa tren, taksi, o sa malaking tindahan, magtanong sa lugar kung saan nawala.
●Kapag nakapulot ng nawawalang bagay
 • Dalhin po ito sa pinakamalapit na estasyon ng pulisya.
 • Kung ito ay napulot sa sasakyan o departo, ibigay sa tauhan ng estasiyon o namamahala sa mga nawawalang gamit.Humingi ng kasulatan sa pagtanggap sa nakitang bagay.
●Sa oras na makita ang nawawalang bagay
 • Ayon sa batas, bilang pasasalamat sa nakapulot ng bagay 5%~20% ng halaga nawalang gamit ay ibabayad sa nakapulot.
● Kapag ang nawala ay ang mga sumusunod.
 • Pangdayuhang ID o “Alien Card”: Humingi sa pulisya ng katibayan ng pagkawala at dalhin ito sa Munisipyo.
 • Pasaporte: Humingi sa pulisya ng katibayan ng pagkawala at dalhin ito sa Imigrasyon o Embahada.
 • Kredit Kard o “Credit Card”: Sa Kard Kompanya
 • ATM Kard o “Cash Card “: Sa Banko o Opisina ng Hulugan ng sulat
特定非営利活動法人(NPO)
寝屋川市国際交流協会
NIEFA(ニーファ)
〒572-0848
寝屋川市秦町41-1
寝屋川市立市民会館内
Neyagawa Shiritsu Shimin-Kaikan
41-1 Hada-cho Neyagawa-shi
Osaka,JAPAN
Zip code:572-0848
TEL: (072)811-5935
FAX: (072)811-5936

火曜日~土曜日
9:00-17:30
休業日:日・月・祝日
Closed:Sunday, Monday & holiday
〔交通機関〕
京阪寝屋川市駅(東口) から、
京阪バス「太秦住宅行」(3番のりば)
市民会館前下車
または寝屋川市駅東へ徒歩約15分


【 広 告 】ビザ、帰化、国際結婚など国際業務専門の行政書士です。
中国語での対応可能です。■ 個人会員
約200名
■ 団体会員
寝屋川市府立高等学校国際交流連絡協議会
寝屋川国際婦人クラブ
■ 賛助団体
寝屋川ロータリークラブ
寝屋川ライオンズクラブ
寝屋川中央ライオンズクラブ