Pamatnubay para sa mga Dayuhang naninirahan sa siyudad ng Neyagawa
6.SAKIT・KALUSUGAN
1 Medikal Insurance /Sistema
 • Dito sa Japan, kung ang paninirahan ay lalampas ng 1 taon maging ang mga dayuhan ay kinakailangan pumasok ng Medikal Insurance.
 • 「shakai hoken」 social health insurance 「kokumin kenko hoken」national health insurance ang dalawang uri nito.
 • Kapag pumasok dito , makakatangap ng insurance kard.
 • Ipakita ito sa ospital na pupuntahan. 30 % bayaran sa ospital ang inyong babayaran.
1. ”Social Insurance” (health insurance para sa mga empleyado)
 • empleyado at ang pamilya nito ay puwedeng pumasok dito.Ang pag-apply, pagbabayad ay magaganap sa pinapasukan kompanya.
※“Health Insurance” na galing sa ibang bansa ay hindi puwedeng gamitin sa loob ng Japan.
Mapagtatanungan
pinapasukan kompanya 
“Hirakata Social Insurance Office” 072-846-5011


2. ”Nationa Health Insurance”
ito ay para sa nagtatrabaho na hindi nakapasok sa “social insurance”, kung mahigit na 1 taon naninirahan sa japan ay pwedeng pumasok sa national health insurance sa administrasyon ng neyagawa.

●Paraan ng pag -apply
Lugar Munisipyo Insurance service office 072-824-1181


●Mga Kailangan
 • Registered Alien kard
 • Kasiguraduhan ng mahigit isang taong paninirahan sa Japan
※Sa araw magkaroon ng alien card kailangan pumasok na sa “Health insurance.” Methods of Payment

●Pagbabayad ng Insurance
 • Ang halaga ng insurance ay tinatalaga taon taon. Depende ito sa inyong 1 taong kita.
 • Ang pang 1 taon bayarin ng insurance, ay hinahati sa 10 beses. Ito ay buwan buwan babayaran simula ng buwan ng hunyo hanggang sa susunod na taon ng Marso.
Paraan ng Pagbabayad
 1. Sa banko o post office automatic na ibabawas sa account
 2. Puwede rin itong bayaran derekta sa banko , post office, munisipyo, sa bawat Sibic Senter , “convenience store.
Mapagtatanungan
Munisipyo Insurance office  072-824-1181


●Insurance kard
 • 1 Insurance kard para sa 1 pamilya ang ibibigay.
 • Kailangan ito ay laging dala kung pupunta ng ospital.
 • Ang insurance kard ay puwedeng gamitin sa ibang lugar, sa labas ng Neyagawa. Dalhin ito kung kayo ay magbiyahe subalit ito ay hindi magagamit sa ibang bansa)
※ Babala
 • Ipinagbabawal ang pagpapagamit sa ibang tao,pagpapahiram, ito ay hindi puwedeng ipagbili o bilhin. Mapaparusahan ang lalabag sa batas nito.
 • Kung lilipat ng tirahan , dalhin ito sa Munisipyo na inyong lilipatan.
 • Ang pasong Health Insurance kard ay hindi puwedeng gamitin. Magpunta sa Insurance service office para kumuha ng panibagong Insurance Card. Ito ay ipapadala sa inyo sa pamamagitan ng koreo.
 • Kung kayo ay papasok sa Social Insurance, aalis sa Neyagawa (o kaya uuwi na sa sariling bansa) ibalik sa Munisipyo Insurance Service Office ang insurance card.
●National Health Insurance・Social Insurance ay hindi magagamit sa,
 • Dayuhan ospital, pagbubuntis, panganganak, plastic surgery, pagpapatingin sa kalusugan, pagpapabakuna, pagpapaayos ng ngipin.
 • sadyang pagkasugat, away, illegal na gawain na naging dahilan ng pagkakapinsala.
●Nagpunta sa ospital na hindi dala ang health insurance kard
Ang halaga ay babayaran ninyo ng buo, humingi ng resibo, bill.Pagkatapos pumunta sa Munisipyo o sa pinagtatrabahuhan kompanya, para magpatala ng pagbalik ng binayaran pagtapos ng pagsusuri, babalik ang 70% na inyong binayad sa pagpagamot.

※May pagkakataon ang pagpapagamot sa ibang bansa ay may bumabalik na pera.Para sa mga detalye magtanong po lamang

●Masyadong malaking halaga binayad sa pagpapagamot, Systema pagbabalik ng binayad
Paglumampas sa regular na bayaran ang pagpapagamot, 「kougakuiryouhi」 babalik ang mga sobrang binayad sa pagpapagamot. Makalipas ang ilang buwan mula ng magpaospital mamakatangap kayo ng tawag sa Munisipyo,

※Hwag iwawala ang mga resibong galing sa ospital.
Mapagtatanungan
Munisipyo Insurance Office 072-824-1181


2 Medikal bill, Insurance bill , Systema makakamura
●Sistema para sa mga taong maliit lang ang sweldo
kung ang sweldo ay hindi umaabot average, o kaya walang sweldo, ang bayad sa insurance ay puwedeng bawasan ng 20%, 50%, 70% 「houteigengaku」 may pagkakataong puwedeng mag- apply nito.
Mapagtatanungan
Munisipyo Insurance Office 072-824-1181


3 Sa oras na magkasakit
●Ospital・Klinika
 • oras ng pagpapatingin, kadalasan, pag weekday mula umaga hanggang hapon, walang gamutan ng linggo at holidays.
 • sa oras ng emergency tumawag ng ambulansya . (119)
 • kung bibigyan ng gamot, pakinggan mabuti ang paliwanag ng doktor.
 • day off, lampas sa oras, magpunta sa day off emergency clinic emergency klinik pag walang pasok
“Civic Insurance Welfare Center Clinic” 072-828-3931
araw ng konsulta: linggo, espesiyal na araw, bago at pagka tapos ng bagong taon (12/30 -1/4)
oras ng tanggapan : 9:30~11:30 12:30~16:30
uri ng konsulta : internal, pediatrics, dental
Kitakawachi emergency center 072-821-3003
Oras ng Tanggapan : 20:30 ~ 0:30 (bukas ito ng buong taon) Uri ng Konsulta : Doctor sa mga bata (mula 15 taon gulang pababa )

4 Pagsusuri ng Kalusugan・Eksaminasyon
Pagsusuri ng kalusugan pag nasa tamang edad, grupong pag papa-examine ay puwedeng magpatinging sa “insurance welfare center". Pwedeng magpasuring mabuti ng kalusugan, pagtuklas sa sakit ng maaga upang mabigyan agad ng lunas.
detalye, araw tungkol dito, ipapalathala .
Mapagtatanungan
Health Development Division
Munisipyo Health Gain Office (civic insurance welfare center) 072-824-1181

特定非営利活動法人(NPO)
寝屋川市国際交流協会
NIEFA(ニーファ)
〒572-0848
寝屋川市秦町41-1
寝屋川市立市民会館内
Neyagawa Shiritsu Shimin-Kaikan
41-1 Hada-cho Neyagawa-shi
Osaka,JAPAN
Zip code:572-0848
TEL: (072)811-5935
FAX: (072)811-5936

火曜日~土曜日
9:00-17:30
休業日:日・月・祝日
Closed:Sunday, Monday & holiday
〔交通機関〕
京阪寝屋川市駅(東口) から、
京阪バス「太秦住宅行」(3番のりば)
市民会館前下車
または寝屋川市駅東へ徒歩約15分


【 広 告 】ビザ、帰化、国際結婚など国際業務専門の行政書士です。
中国語での対応可能です。■ 個人会員
約200名
■ 団体会員
寝屋川市府立高等学校国際交流連絡協議会
寝屋川国際婦人クラブ
■ 賛助団体
寝屋川ロータリークラブ
寝屋川ライオンズクラブ
寝屋川中央ライオンズクラブ